Postępowanie sądowo administracyjne koszty - strona 46

Koszty sądowe

Pobrań: 49
Wyświetleń: 1708

) W TRYBIE PROCESOWYM - wszczyna się powództwo W TRYBIE NIEPROCESOWYM - wszczyna się postępowanie KOSZTY 8...

Uczestnicy procesu i ich kategorie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532

w sprawie oskarżenia prywatnego albo w postępowaniu sądowym w sprawie o wykroczenie, składa oświadczenie...

Administracja-pytania

 • Prawo administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1603

postępowania administracyjnego. Część szczegółowa prawa adm.:zawiera przepisy prawa materialnego (regulują...

Administracja-pytania1

 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1260

postępowania administracyjnego. Część szczegółowa prawa adm.:zawiera przepisy prawa materialnego (regulują...

Choroba zawodowa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 854

się w postępowanie sądowe, którego wynik jest nieprzewidywalny. Metoda klauzuli generalnej - spotykana...

Postępowania szczególne w procesie karnym

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Kruk
 • Postępowania szczególne w procesie karnym
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3661

stanowi, że jeśli w toku przewodu sądowego sąd stwierdzi, że zachodzi potrzeba uzupełnienia postępowania...

Rachunkowość podatkowa

 • Rachunkowość podatkowa
Pobrań: 378
Wyświetleń: 4508

on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zakończono postępowanie egzekucyjne. Jeżeli środek...