Postępowanie sądowo administracyjne dowody - strona 56

Prawo rzeczowe - wykład 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Tomasz Pałdyna
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 700

. postępowanie rozgraniczeniowe - ustawa z dnia 17 maja 1989, prawo geodezyjne i gartograficzne - reguluje m.in...

Zasady procesu skargowego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 693

jawności i ustności, postępowanie przed sądem rozpoczynało się z chwilą stawienia się obu stron procesowych...

Encyklopedia Prawa zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 805

legalna : obowiązuje powszechnie; - wykładnia sądowa: w trakcie postępowania sądowego; - wykładnia naukowa...

Postępowanie administracyjne - test 1

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 2065

) Minister właściwy do spraw administracji c) NSA 7. W postępowaniu adm. sprawy powinny być załatwiane bez...

Postępowanie administracyjne - test 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 707
Wyświetleń: 1365

) Minister właściwy do spraw administracji c) NSA 7. W postępowaniu adm. sprawy powinny być załatwiane bez...

Postępowanie administracyjne - test 4

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1302

) Minister właściwy do spraw administracji c) NSA 7. W postępowaniu adm. sprawy powinny być załatwiane bez...

Postępowanie administracyjne - test 5

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1155

) Minister właściwy do spraw administracji c) NSA 7. W postępowaniu adm. sprawy powinny być załatwiane bez...