Postępowanie sądowo administracyjne dowody - strona 56

Prawo rzeczowe - wykład 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Tomasz Pałdyna
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 686

. postępowanie rozgraniczeniowe - ustawa z dnia 17 maja 1989, prawo geodezyjne i gartograficzne - reguluje m.in...

Zasady procesu skargowego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 665

jawności i ustności, postępowanie przed sądem rozpoczynało się z chwilą stawienia się obu stron procesowych...

Encyklopedia Prawa zagadnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 798

legalna : obowiązuje powszechnie; - wykładnia sądowa: w trakcie postępowania sądowego; - wykładnia naukowa...

Postępowanie administracyjne - test 1

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 1953

) Minister właściwy do spraw administracji c) NSA 7. W postępowaniu adm. sprawy powinny być załatwiane bez...

Postępowanie administracyjne - test 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 693
Wyświetleń: 1316

) Minister właściwy do spraw administracji c) NSA 7. W postępowaniu adm. sprawy powinny być załatwiane bez...

Postępowanie administracyjne - test 4

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1253

) Minister właściwy do spraw administracji c) NSA 7. W postępowaniu adm. sprawy powinny być załatwiane bez...

Postępowanie administracyjne - test 5

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1141

) Minister właściwy do spraw administracji c) NSA 7. W postępowaniu adm. sprawy powinny być załatwiane bez...