Polityka celna w handlu zagranicznym - strona 43

Integracja- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Blandyna Puszer
 • Międzynarodowa współpraca finansowa
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1022

, parotaryfowych, pozataryfowych, polityki kursu walutowego, stopy procentowej, polityki budżetowej itp. Modelowi...

Traktat UE skonsolidowany - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Piotr Solarz
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej...

Historia integracji europejskiej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 2100

akcesyjnych, stworzenie zasad współpracy politycznej w dziedzinie polityki zagranicznej oraz utworzenie tzw...

Włochy w okresie renesansu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Pożoga
 • Historia kultury
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

filozofii, wymowy, handlu i polityki W XV w. - Wenecja rozwija sztukę. Panstwo - władza duchowieństwa...

Globalizacja

 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1526

polityki zagranicznej koncentruje się na zdobywaniu pieniędzy z MFW), Organizacja Współpracy Gospodarczej...