Polistyren - strona 2

PS - właściwości, materiały

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

kruchym i przeźroczystym, modyfikacja polistyrenu dodatkami kauczuków lub elastomerów podnosi udarność...

Polimeryzacja - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 840

innymi polichlorek winylu, polistyren, polimetakrylan metylu i polietylen. ...

Stropodachy odwrócone

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1218

się ją z polistyrenu ekstrudowanego. Stosowany materiał ma zamknięto- komórkową strukturę, podwyższoną wytrzymałość...

DOM PASYWNY-Dach

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833

mostków termicznych. Przykład zastosowania polistyrenu ekstrudowanego (granulat) jako izolacji termicznej ...

Rodzaje tworzyw sztucznych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Ryszard Jan Wieleba
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1085

klejów nitrylowo-fenolowych, poliuretanowych, modyfikowanych epoksydowych. Polistyren Termoplast...

Polimery-opracowanie - Duroplasty

 • Politechnika Wrocławska
 • mgr Krystyna Frydman
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1743

, jak np. poliamidy - polietylen, polichlorek winylu, polipropylen oraz polistyren - ciągliwe i elastyczne...