Polietylen - strona 10

Odpady komunalne, plus obliczenia, laboratorium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Iwona Kuczyńska
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3045

do bezpośredniego kontaktu z żywnością (np.: polietylenu) 3. Przebieg ćwiczenia: 35 litrów odpadów komunalnych...

Kolokwium - Materiał

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Jan Czepelak
 • Materiałowznawstwo
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3423

. Jaki wpływ na zdolność do krystalizacji polimeru ma budowa makrocząsteczek. Co wiem o: polietylenie (PE...

Tworzywa sztuczne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Grzegorz Pękalski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 175
Wyświetleń: 854

, polipropylen, poliizobuten, polistyren, polietylen, polimetakrylen metylu. Polikondensacja polega na łączeniu...

Osadnik gnilny-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1022

z tworzyw sztucznych (głównie z polietylenu o wysokiej gęstości), ze względu na dużą trwałość, odporność...

Polimery-opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Andrzej Marczewski
 • Technologia chemiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 770

struktury rozgałęzionej w polietylenie otrzymywanym mteodą polimeryzacji rodnikowej: a)inicjacja b...

Systemy opakowań

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maria Wiśniewska
 • Opakowania w marketingu
Pobrań: 798
Wyświetleń: 2254

, dopuszczonego do bezpośredniego kontaktu z żywnością (np: polietylenu). Początki Oryginalne, czworościenne...