Wytwarzanie kabli światłowodowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wytwarzanie kabli światłowodowych - strona 1 Wytwarzanie kabli światłowodowych - strona 2 Wytwarzanie kabli światłowodowych - strona 3

Fragment notatki:

Wytwarzanie kabli światłowodowych
Materiały stosowane do produkcji kabli światłowodowych.
Materiały stosowane do produkcji światłowodów muszą spełniać ściśle określone kryteria. Muszą być "przezroczyste", szczególnie te z których powstaje rdzeń, dla długości fal specyfikowanych dla danego włókna oraz odznaczać się dobrą stabilnością chemiczną w przewidywanych zastosowaniach. Z tego powodu stosowane materiały to polimery amorficzne które musi również cechować niski koszt i łatwość wielkoseryjnej produkcji. Materiały na płaszcz światłowodu, o mniejszym współczynniku załamania, często wymagają skomplikowanych procesów produkcyjnych co podnosi cenę. Wymagana jest również dużo mniejsza grubość niż w przypadku rdzenia ponieważ średnica światłowodu jest zbliżona do średnicy rdzenia. Z tych powodów skład i rodzaj materiałów na płaszcz światłowodu jest tajemnicą producentów. Charakteryzują się one łatwością "sklejania" z materiałem rdzenia, odpornością na temperaturę i procesy starzenia. Tabela 1 zestawienie materiałów rdzenia i płaszcza zwykle ze sobą łączonych.
PŁASZCZ
RDZEŃ
Materiał
N
Materiał
n
Amorficzny fluoropolimer 1.29 - 1.31
Poliakrylan metylu
1.47 - 1.48
Skrytokrystaliczny fluoropolimer PMMA Polimetakrylan
metylum (pleksit)
1.49
FEP Fluoroepoksyd 1.34
PC Poliwęglan (żywicapoliwęglowa)
1.50 - 1.57
PTFE Policzterofluoroetylen
(teflon) 1.35
Polialkohol winylowy 1.49 - 1.53
PCTFE Polichloroczterofluoroetylen 1.42 - 1.43
Poliakrylonitryl
1.52
PVDF Polifluorek winylidenu 1.42
Polimetakryloimid metylu 1.54 - 1.53
Poli(siloksan etanu) PVC 1.43
Polichlorek winylu
1.55 - 1.54
Polimetakrylan trójfluoroetylenu 1.44
Żywica epoksydowa 1.55 - 1.60
Włókno octanowe 1.47
PS Polistyren 1.59
Metakrylan fluoroakrylowy -
PMMA-type resin Żywica typu polimetakrylanu metylu -
Fluorowany polimer -


(…)

monomerów. Wyciąganie światłowodu z preformy. Preforma - pręt w kształcie walca zachowujący geometryczne i optyczne zależności między płaszczem a rdzeniem, powiększona około 30 do 40 razy. Część preformy z której wytwarzany jest rdzeń jest przygotowywana wcześniej w zewnętrznej polerowanej formie rurowej, w której zachodzi polimeryzacja odpowiednich składników. Płaszcz może być wykonywany poprzez…
… temperaturowa
droższy Etapy
Wytwarzanie światłowodów plastikowych. Proces wytwarzanie światłowodów plastikowych możemy podzielić na następujące etapy: oczyszczenie składników, polimeryzacja i wyciąganie włókna. Niezależnie od techniki wytwarzania decydujący wpływ na parametry włókna ma jakość procesu wytwarzania. Dlatego stosuje się wiele środków mających na celu zapobieganie utlenianiu oraz uniemożliwiających…
… składniki poddane zostają filtracji poprzez destylację próżniową. Operacja ta jest powtarzana do momentu uzyskania właściwego stopnia czystości. Proces oczyszczania przebiega bez udziału materiału płaszcza. Aby zainicjować i kontrolować proces polimeryzacji oraz zapobiegać utlenianiu dodaje się bardzo małe ilości domieszek do materiału wyjściowego.
Polimeryzacja materiału rdzenia W pierwszej fazie materiał…
… wytwarzania włókna musi być prowadzony w pomieszczeniach o odpowiedniej klasie czystości.
Kable Światłowód wytworzony w opisanych powyżej procesach ma zbyt małą wytrzymałość mechaniczną i jest zbyt podatny na wpływy środowiska, aby stosować go bez odpowiednich zabezpieczeń. Dlatego światłowody pokrywa się warstwą ochronną zazwyczaj wykonaną z PVC (polichlorek winylu) lub PE (polietylen). Polietylen
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz