Połączenia spawane - strona 9

Spawalnictwo-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Janusz Kowal
 • Procesy i techniki wytwarzania
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1092

i metody zgrzewania. Zgrzewanie - proces, w którym tworzy się miejscowe połączenia nierozłączne, uzyskiwane...

Spawanie elektryczne - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Obróbka cieplna i spawalnictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

na powierzchni lica spoiny. Po drugiej stronie złącza lico grani nie występuje wzdłuż całego połączenia. Oprócz...

Spawalnictwo - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jarosław Korzeb
 • Materiałoznastwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

SPAWALNICTWO SPAWANIE - proces wykonania połączenia nierozłącznego z nagrzaniem materiału...

Spawanie gazowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marzena Cichosz
 • Podstawy technik wytwarzania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1407

spawalniczych stosowane są również inne gazy palne w połączeniu z tlenem oprócz acetylenu. Posiadają...

Styki blachownic

 • Politechnika Warszawska
 • dr Sławomir Wierzbicki
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2394

nakładek okreĞla siĊ z zaleĪnoĞci: Połączenia belek stropowych z blachownicami • Najprostszym połączeniem...

Spajalnictwo - omówienie 4

 • Politechnika Śląska
 • Obróbka cieplna i spawalnictwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

źródeł prądu do spawania łukowego oraz techniką spawania elektrodami otulonymi . 2. Literatura...

śruba regulacyjna - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Maciej Ambroziak
 • Obróbka cieplna i spawalnictwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1645

jest do celów badawczych sprawdzających wytrzymałość połączonych elementów po spawaniu, sprawdzenia dokładności...