Pluralizm polityczny - strona 2

Zasada społeczeństwa obywatelskiego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 602

urzeczywistniające zasadę społeczeństwa obywatelskiego i pluralizmu politycznego to istnienie: środków masowego...

Wybory i prawo wyborcze.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 798

o zasadę pluralizmu politycznego, tj. zasadę swobodnego konkurowania partii politycznych i ich programów...

Zasada społeczeństwa obywatelskiego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 427

urzeczywistniające zasadę społeczeństwa obywatelskiego i pluralizmu politycznego to istnienie: środków masowego...

Zasady ustroju politycznego RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1365

. 9. Zasada pluralizmu politycznego. Pluralizm polityczny ma kilka zakresów znaczeń. W ujęciu prawno...

Autorytaryzm-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1099

polityczne są systemami politycznymi z ograniczonym, nieopartym na odpowiedzialności pluralizmie politycznym...

Zasady ustrojowe

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1344

) Zasada podziału władzy (art. 10) Zasada pluralizmu politycznego (art. 11, 12, 13) Zasada decentralizacji...

Reżim demokratyczny- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 140
Wyświetleń: 644

, przestrzegania norm brak cenzury, swoboda mediów, wolność przekonań pluralizm polityczny, gospodarczy...

REWOLUCJA 1905 ROKU W ROSJI

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1309

, parlamentu, pluralizmu politycznego; są przeżytki feudalne. Cała rewolucja to opóźniona Wiosna Ludów...