Plazmid - strona 9

Test z genetyki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1246

nie można a) oszacować ilości DNA ⌧ b) rozróżnić plazmidu liniowego od superskręconego c) odczytać sekwencji...

Wykład - degradacja mRNA

 • dr hab. Marek Tchórzewski
 • Biologia molekularna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1799

dsRNA, siRNA lub w postaci plazmidu. W ostatnim przypadku cząsteczka RNA przed związaniem z białkiem...

Bioagumentacja - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

ropopochodnych - ilość mikroorganizmów aktywnych) test na wykrycie fluoryzujących pseudomonas (na plazmidach...

Egzamin z botaniki-pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Botanika
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2191

podczas mejozy zachodzi podczas koniugacji różnych typów płciowych odbywa się drogą przekazywania plazmidów...

Wykład 6 - fizjologia rozwoju roślin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Marek Burzyński
 • Fizjologia wzrostu i rozwoju roślin
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1400

komórkowe Wirulentna bakteria w Ti plazmidzie posiada odcinek DNA : T-DNA z genem IPT kodującym izopentylową...