Pedagogika porównawcza podstawy międzynarodowych badań oświatowych - strona 3

Teoria wychowania

  • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
  • dr hab. Henryk Mizerek
  • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2884

przedmiot badań. Pedagogika zajmuje się człowiekiem na różnych etapach jego życia i rozwoju - od urodzenia...

Pojęcia pedagogiczne- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3682

wysuwa się w pedagogice szereg postulatów metodycznych bardziej szczegółowych: poznanie i badanie całego...

Pedagogika I rok- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2121

przedmiot badań. Pedagogika zajmuje się człowiekiem na różnych etapach jego życia i rozwoju - od urodzenia...

Wykłady wprowadzenie do ped.

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2044

człowieka jest głównie oparta na wiedzy potocznej. IV. PRAKTYKA EDUKACYJNA JAKO PRZEDMIOT BADAŃ PEDAGOGIKI...

Pedagogika jako nauka

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Polityka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 875

dyscypliną pedagogiki jest pedagogika porównawcza. Zajmuje się porównywaniem systemów oświatowych w różnych...