Pedagogika porównawcza podstawy międzynarodowych badań oświatowych - strona 3

Teoria wychowania

  • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
  • dr hab. Henryk Mizerek
  • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2842

przedmiot badań. Pedagogika zajmuje się człowiekiem na różnych etapach jego życia i rozwoju - od urodzenia...

Pojęcia pedagogiczne- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3605

wysuwa się w pedagogice szereg postulatów metodycznych bardziej szczegółowych: poznanie i badanie całego...

Pedagogika I rok- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 497
Wyświetleń: 2002

przedmiot badań. Pedagogika zajmuje się człowiekiem na różnych etapach jego życia i rozwoju - od urodzenia...

Wykłady wprowadzenie do ped.

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2023

człowieka jest głównie oparta na wiedzy potocznej. IV. PRAKTYKA EDUKACYJNA JAKO PRZEDMIOT BADAŃ PEDAGOGIKI...

Pedagogika jako nauka

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Polityka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 847

dyscypliną pedagogiki jest pedagogika porównawcza. Zajmuje się porównywaniem systemów oświatowych w różnych...