Pascal - strona 9

Wykład - Święty Tomasz z Akwinu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Dariusz Kubok
 • Filozofia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 665

też jest ważne Tradycja nowożytna: Kartezjusz Pascal Kartezjusz: 1596-1660 roku Urodził się w mieście...

Cud 0 jego określenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak
 • Apologia i dziennikarstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833

(Newmann, Pascal, Rouselot). Zaczęto poszukiwać u personalistów, czy nie chodzi o działanie personalne...

Elementy chroniące strukturę stawu

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1267

zmniejsza do minimum siłę tarcia i siłę nacisku jednej chrząstki na drugą. Działa zgodnie z prawem Pascala...

History - overview

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Piotr Fabian
 • Fundamentals of Computer Programming
Pobrań: 0
Wyświetleń: 749

History • 1623-24: Wilhelm Schickard, mechanical calculator • 1642: Blaise Pascal, adding machine...

Obsługa komputera i jego historia - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Piotr Wiktorek
 • Technologie i systemy informatyczne w administracji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1106

Najwybitniejsi naukowcy, których prace przyczyniły się do powstania komputerów: Blaise Pascal...

Ciśnienie i gęstość

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

w każdym punkcie. Ciśnienie jest wielkością skalarną. W układzie SI jednostką jest (pascal), 1 Pa = 1 N/m2...

Wykład - własności geotermiczne skał

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 504

a. wytrzymałość na ściskanie - opór jaki stawia gródka skalna sile ściskania. Jest ona wyrażona w mega pascalach...