Historia maszyn liczących-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2380
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia maszyn liczących-opracowanie - strona 1 Historia maszyn liczących-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Historia maszyn liczących 4000-1200 p.n.e. - Sumerowie zapisuja˛ transakcje handlowe na glinianych tabliczkach 3000 lat p.n.e. - W ´srodkowej Azji wynaleziono liczydło (ang. "abacus") - uz˙ywało kombinowanego systemu dwójkowo-pia˛tkowego. 1614 n.e. - szkocki teolog i matematyk, John Napier, odkrył logarytmy, dzie˛ki którym skomplikowane mnoz˙enie moz˙na zasyta˛pic´ prostym dodawaniem. Wprowadził te˙z tzw. tabliczki Napiera 1622 - William Oughtred stworzył suwak logarytmiczny 1642 - Blaise Pascal skonstruował mechaniczna˛maszyne˛ do dodawania,
która˛ nazwano Pascaline - wykonywała obliczenia na liczbach
składaja˛cych sie˛ maksymalnie z os´miu cyfr
1694 - wybitny niemiecki filozof, polityk i matematyk, Gottfried
Wilhelm von Leibnitz stworzył kalkulator, który mógł wykonywa´c
operacje dodawania, odejmowania, mno˙zenia, dzielenia, a tak˙ze
pierwiastkowania
1834 - angielski matematyk i wynalazca, Charles Babbage zaprojektował
maszyne˛ analityczna˛ posiadaja˛ca˛: jednostke˛ zapamie˛tywania liczb,
procesor (młyn) oraz jednostke˛ steruja˛ca˛. Do wczytywania wyników
miały słu˙zy´c ta´smy perforowane.
1854 - George Boole, logik i matematyk angielski, opracowuje algebr˛e
dla zbioru dwuelementowego, zwana˛ algebra˛Boole'a
1890 - Herman Hollerith wynalazł maszyne˛ tabulacyjna˛, pozwalaja˛ca˛
wprowadza´c, sortowa´c i podlicza´c dane, z wykorzystaniem kart
perforowanych. W 1896 zakłada firm˛e Tabulating Machine Company,
która po poła˛czeniu z kilkoma innymi stworzyła International Business
Machines, czyli po prostu IBM.
1904 - Sir John Fleming wynalazł lampe˛ elektronowa˛, dwuelektrodowa˛
(diod˛e). Dwa lata pó´zniej, Lee de Forest, stworzył lamp˛e
trójelektrodowa˛, czyli triode˛.
1937 - Alan Turing stworzył maszyn˛e Turinga - analityczny model
rozwia˛zuja˛cy róz˙ne zagadnienia, pozwalaja˛cy rozstrzygna˛c´ czy problem
jest rozwia˛zywalny na maszynach licza˛cych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz