Podstawy informatyki - pytania na zaliczenie wykładu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy informatyki - pytania na zaliczenie wykładu - strona 1 Podstawy informatyki - pytania na zaliczenie wykładu - strona 2 Podstawy informatyki - pytania na zaliczenie wykładu - strona 3

Fragment notatki:

  1. Co jest podstawową jednostką informacji w komputerze? Bit  2. Co to jest system binarny?  system zero jedynkowy, rozumiany przez komputer   System binarny, inaczej dwójkowy, to taki system w którym działania są zapisywane w  postaci cyfr 0 i 1. Na język maszynowy 0 jest przepisywane w postacji braku sygnału  (napięcia), a 1 jako sygnał (napięcie).  3. Co to jest algorytm?  Uporządkowany zbior regul postepowania danymi w celu rozwiazania zadania w skonczonej  liczbie kroków  4. Określ pojęcie zmiennej.  Zmienna jesyt elementem programu, który może mieć przypisaną pewną wartość,  która  może być różna w różnych momentach wykonania programu  5. Czym jest translator i jakie są jego funkcje?  Translator to program lub urządzenie, dokonujące tłumaczenia programu napisanego w  języku programowania, z postaci źródłowej (kodu) do zrozumiałej dla maszyny. Dzielą się na  dwie grupy: kompilatory tłumaczące programy zapisane w językach wysokiego poziomu  (np. C#, Java, Dephi) oraz assemblery tłumaczące programy zapisane w językach  symbolicznych.  6. Podaj zasadnicze różnice systemów operacyjnych UNIX i WINDOWS.  DOS: jednozadaniowy, wszystkie pliki dostępne, wiersz poleceń, katalogi, niebezpieczny dla  danych  UniX: wielozadaniowy, wielodostępny (z odnowa), rozbudowane prawa dostępu do plików  (administrator systemu), katalogi, wiesz polecen/system okien  7. Jakiego rodzaju pliki zaimplementowano w PASCALu?  If then else, for while repeat,  8. Czy poprawna jest instrukcja: while true do? Co jest wynikiem jej działania?  TAK Instrukcja While ... Do (nazywana petlą "dopóki")  Zastosowanie pętli while ... do jest wykorzystywane w powtarzajacych się  instrukcjach. W instrukcji while ... do warunek jest sprawdzany przed  jej wykonaniem, a działanie kończy się w przypadku zwrócenia fałszu  (czyli False) przez porównywane wyrażenie.  9. Napisz kompletną definicję procedury pobierającej dwie wartości rzeczywiste i  zwracającej ich sumę.  program PobieranieLiczb;  uses crt  var    x,y,z : String;  begin    Write('Podaj pierwszą liczbę rzeczywistą - ');    Readln(x);    Write('Podaj drugą liczbę rzeczywistą - ');    Readln(y);    z:=x+y;    Writeln('Suma liczb wynosi - ',z);    Writeln('Naciśnij Enter, aby zakończyć');    Readln;  end.    10. Uzupełnij poniższy fragment kodu:  var t: array[1..10] ....................................  begin  t[2,9,9]:=13.3;  end;  var    t: array [1..10] of real;  begin 

(…)

… zapisanym w postaci uporządkowanego
zbioru rozkaz?
5. Jakie znasz metody translacji?
asemblery interpretatory, kompilatory
6. DOS: jednozadaniowy, wszystkie pliki dostępne, wiersz poleceń, katalogi, niebezpieczny
dla danych Windows: pseudo wielozadaniowy (bez odnowy), lokalne ograniczenia na
dostęp, system okienkowy (można ścieżki używać7. ), foldery
8. Jakie znasz typy struktur danych wykorzystywanych w obliczeniach komputerowych
(wymień przynajmniej trzy)?
Przykładowe struktury danych to: rekord, tablica, lista, stos, kolejka, drzewo, graf.
9. Czy dla zmiennej i: typu integer poprawna jest instrukcja:
for i:=1 to 5 do i:=i+1
Jest poprawna gdyż będzie wykonywany pięć razy ciąg a w nim działanie i:=i+5 dopuki i nie
będzie równe 5. Pod zmienną i typu integer będą "podpinane" liczby naturalne takie jak 1,
2, 3…
…. ), foldery
8. Jakie znasz typy struktur danych wykorzystywanych w obliczeniach komputerowych
(wymień przynajmniej trzy)?
Przykładowe struktury danych to: rekord, tablica, lista, stos, kolejka, drzewo, graf.
9. Czy dla zmiennej i: typu integer poprawna jest instrukcja:
for i:=1 to 5 do i:=i+1
Jest poprawna gdyż będzie wykonywany pięć razy ciąg a w nim działanie i:=i+5 dopuki i nie
będzie równe 5. Pod zmienną…
… w oprogramowaniu komputera?
2. Jakie systemy liczbowe (co najmniej dwa) są najczęściej wykorzystywane do
reprezentowania informacji w komputerze?
systemy: binarny (dw?kowy), dziesiętny, numeryczny,| ósemkowy, szestnastkowy zapisu
danych
3. Co to jest kod ASCII?
Kod ASCII (American Standar Code for Information Interchange): korzystając z 1 bajta (1B)
możemy zakodować 2^8= 256 r?nych znak?; mogą to być litery…
…] := 13.3;
end;
1. Co jest najmniejszą jednostką informacji w oprogramowaniu komputera?
2. Jakie systemy liczbowe (co najmniej dwa) są najczęściej wykorzystywane do
reprezentowania informacji w komputerze?
systemy: binarny (dw?kowy), dziesiętny, numeryczny,| ósemkowy, szestnastkowy zapisu
danych
3. Co to jest kod ASCII?
Kod ASCII (American Standar Code for Information Interchange): korzystając z 1 bajta…
…, cyfry, operatory
matematyczne lub znaki specjalne; wprowadzono międzynarodowy standard kodowania
znaków tzw. ASCII ( amerykański standard kodowania znaków), w którym każdemu znakowi
przyporządkowano odpowiednią liczbę (binarną); ASCII to kod liczbowy opierający się na
dziesiętnym i szesnastkowym systemie kodowania znaków.
4. Czym jest program komputerowy?
Jest algorytmem zrozumiałym dla komputera…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz