Państwo plemienne - strona 4

Funkcje nauki o polityce-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 777

państwa. Rodziny łącza się w rody, rody łączą się w plemiona. W końcu powstają państwa plemienne John...

Funkcje nauki o polityce-egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Szymczak
 • Nauka o państwie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1120

państwa jest rodzina, te łączą się w rody, plemiona, w końcu państwa plemienne, na czele których stał...

Funkcje nauki o polityce.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Piotr Szymczak
 • Nauka o państwie
Pobrań: 182
Wyświetleń: 959

się w rody, plemiona, w końcu państwa plemienne, na czele których stał władca (jak ojciec w rodzinie...

Historia stosunków międzynarodowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Broński
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3381

z grupami zorganizowanymi (najazdy na państwo) Plemienna walka o przetrwanie zmuszała do najazdów np...

Historia powszechna - skrypt.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 2030
Wyświetleń: 3542

niż ogólnokrajowe II. KRÓL POWSTANIE WŁADZY PATRYMONIALNEJ - na czele państwa plemiennego stał władca tytułujący...

Historia Powszechna-test z odpowiedziami

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Przemysław Gawron
 • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Pobrań: 1498
Wyświetleń: 1596

w państwach plemiennych nadzorował: (AB) marszałek stolnik konstabl Zasada przymusu lennego: (BC) polegała...