Państwo opiekuńcze

Państwo opiekuńcze

  • mgr Marcin Kędzierski
  • Politologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

11. Pa ń stwo opieku ń cze Państwo opiekuńcze (welfare state) – Interwencje państwa zmierzające...

Dylematy państwa opiekuńczego

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Rafał Miernik
  • Polityka społeczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

DYLEMATY PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO Dotyczą przede wszystkim kwestii spornych związanych...

Międzynarodowy Czerwony Krzyż

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Bartłomiej Zapała
  • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959

państwa opiekuńczego, może podjąć realizacje ochrony jeńców. Federacja Stowarzyszeń tychże organizacji. ...