Osobliwość - strona 12

Ewolucja prawa wyborczego w Polsce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 7
Wyświetleń: 784

okręgach wyborczych, z których każdy obejmował 1 województwo. Ta osobliwość ordynacji wyborczej do Senatu...

Modele biegunowe - socjologia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1092

akcent na ekonomię jest niewątpliwą osobliwością społeczeństwa nowoczesnego. Zasada piąta...

Osłonice i bezczaszkowce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Biologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1183

) * ta asymetria jest osobliwością bezczaszkowców (zapewne wtórną) * przodkowie kręgowców mieli raczej symetryczne...

Romantyzm - zjawiska romantyczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Fryderyk Gogolewski
 • Romantyzm
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2716

wydarzeń z dziejów narodowych, realiów społeczno-obyczajowych, osobliwości kulturowych i krajobrazowych...

Macierze

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2492

elementowi dopełnienia agebraicznego. 29.Osobliwość i nieosobliwość macierzy. Rząd macierzy. Macierz...

Algebra liniowa - macierze

 • Politechnika Poznańska
 • dr Marian Liskowski
 • Analiza matematyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

elementowi dopełnienia agebraicznego. 29.Osobliwość i nieosobliwość macierzy. Rząd macierzy. Macierz...

Mikroekonomia - notatki do kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Magdalena Kozłowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 2338
Wyświetleń: 8267

z nich Paradoksy popytu (osobliwości zachowań konsumentów) Paradoks Giffena (efekt Giffena, paradoks biedaka) [XIX...

Dążenia i motywy

 • dr Krystyna Golonka
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1365

do emocjonalnego współbrzmienia Andrzej Wierciński osobliwości gatunkowe człowieka potrzeba właściwa...

Błędy definicyjne - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1953

Rachunek zdań -> zmienne zdaniowe p, q i funktory prawdziwościowe: ~; ^; v; ->; ≡ Osobliwości funktorów...