Osoba podejrzana - strona 16

Referat - Rozpad Jugosławii

  • Uniwersytet Warszawski
  • Geografia Polityczna
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2408

podejrzanych o popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych, ludobójstwa oraz o pogwałcenie...

Pytanie z odp. 3

Pobrań: 0
Wyświetleń: 959

doprowadzeniu osoby podejrzanej art.247§2 wzw. żart. 246§1 6. Na postanowienie prokuratora w przedmiocie środka...

Wykład - prawoznastwo - KPK

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 602

lub innych osób. § 3. W stosunku do osoby podejrzanej można dokonać badań lub czynności, o których mowa w § 2 pkt...

Statut Rzymski MTK - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

, i państwo to postanowiło zaniechać wniesienia oskarżenia przeciwko osobie podejrzanej, chyba że decyzja...