Orzecznik - strona 6

Lingwistyczne koncepcje znaczenia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wstęp do językoznawstwa
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1575

lub za pomocą innych form, np. orzecznika z łącznikiem; także sam orzecznik (np. Krzysztof jest lekarzem...

Nazwa jako kategoria syntaktyczna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637

A jest B mogą pełnić funkcję podmiotu lub orzecznika. W zdaniu „Ziemia jest planetą” wyrazy „Ziemia...

Pojęcia na egzamin - PSYCHOLOGIZM

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Raniszewska-Wyrwa
 • Wybrane zagadnienia z filozofii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 959

jako orzeczniki - nie można powiedzieć "Jan jest mądrością" czy też "Poznań jest leżeniem". PREDESTYNACJA...

Sytuacja po 1946 r i obecnie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Katarzyna Sylwia Roszewska
 • Prawo ubezpieczeń społecznych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1127

inwalidzkie i pojęcia inwalidy na rzecz renty z tytułu niezdolności do pracy. Powołano lekarzy-orzeczników...

Zmiana płci - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Zygfryd Spławski
 • Prawo wobec nowych technologii medycznych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1330

o zawodach lekarza i lekarza dentysty nie dotyczy lekarza stawiającego diagnozę, a lekarza-orzecznika...

ćwiczenia-ubezpieczenia

 • dr Roman Garbiec
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 518
Wyświetleń: 4347

zawodowej orzeka lekarz orzecznik ZUS lub wojewódzki ośrodek medycyny pracy. Wysokość zasiłku wyrównawczego...