Odwrotna transkryptaza - strona 6

Zagadnienia na egzamin z podstaw genetyki

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Genetyka
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1778

PODSTAWY GENETYKI  – zagadnienia na egzamin 1) Ważniejsze osiągnięcia dla rozwoju genetyki  Teoria ewolucji Darwina – organizmy nie są statyczne i podlegają zmienności  Teoria komórkowa Schleigena i Schwanna – ciała wszystkich organizmów są zbudowane z  komórek podlegających podziałom  1931 – ...

Biotechnologia w medycynie - kompleksowe opracowanie

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Biotechnologia w medycynie
Pobrań: 805
Wyświetleń: 5054

Znajdziemy w nich takie zagadnienia jak: regulacja syntezy enzymów, indukcja, represja, represja kataboliczna, operon laktozowy, operon tryptofanowy, szlak metabolizmu laktozy u E. coli, regulacja aktywności enzymatycznej, Chemostat i turbidostat, struktura DNA, metody wzbogacania podczas selekcji ...

Chemia leków wykładówki

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Dr Ryszarda Żabska
  • Chemia leków
Pobrań: 847
Wyświetleń: 5145

, każdy zawiera ok 13 stron. W plikach znajdują się tabele zawierające charakterystykę wiązań chemicznych. Nazwy poszczególnych kolumn to: nazwa łacińska, nazwa polska, nazwa systematyczna, nazwa - synonim, mechanizm działania, efekt farmakologiczny, zastosowanie. Notatka stanowi świetny mate...

Hematologia

Pobrań: 42
Wyświetleń: 1694

, anomalie genetyczne (np. zespół Downa), wirusy RNA zawierające odwrotną transkryptazę. Podział ostrych...

Bakterie grzyby wirusy

  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Pobrań: 483
Wyświetleń: 4284

zawierają zapis enzymu zwanego odwrotną transkryptazą, w obecności tego enzymu wirusowy RNA służy...

Interna, medycyna

  • Interna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4032

, anomalie genetyczne (np. zespół Downa), wirusy RNA zawierające odwrotną transkryptazę. Podział ostrych...