Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka - strona 8

Test

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Prawo gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1470

: odpowiedzialność na zasadzie ryzyka; odpowiedzialność karna; odpowiedzialność deliktowa; 103. Umowa zlecenia...

Prawo wykład nr 19

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Podstawy Prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

na zasadzie ryzyka. Odpowiada nawet jeśli nie ponosi winy. Przyczyny egzoneracyjne występują. Warunki...

Prawo gospodarcze - wykłady

Pobrań: 0
Wyświetleń: 931

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: uprawnienia wierzyciela, zobowiązania niezupełne, pojęcie bezpodstawnego wzbogacenia, odpowiedzialność za czyny własne, naprawienie szkody w przypadkach szczególnych, prawo zatrzymania Justin Credible ZobowiązaniaCzęść ogólnaZarys zarysu wykład...

Zobowiązania - skrypt

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka
  • Prawo cywilne
Pobrań: 861
Wyświetleń: 4459

odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, która obecnie dorównuje zasadzie winy. Zasada słuszności. Są to sytuacje...

Ubezpieczenia- pojęcia

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1533

i jest głównym podmiotem praw i obowiązków związanych z handlem morskim. Ponosi odpowiedzialność na zasadzie...

Cywil urz

  • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1442

Istota zobowiązania. Przepisy prawa zobowiązań zawarte są w księdze trzeciej KC zatytułowanej „Zobowiązania“. Księga ta dzieli się na dwie części : ▪ Ogólną- art. 353-534- zobowiązania w ogóle ▪ Szczególną- art. 535-931-unormowania dotyczące poszczególnych stosunków zobowiązaniowych, zwłaszcza ...