Odpowiedzialność kontraktowa - strona 10

Prawo - Sprawiedliwość

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1176

niedozwolony w p. cywilnym. Jeśli ktoś komuś uczynił szkodę musi mu ją zrekompensować. Odpowiedzialność...

Zobowiązania - skrypt

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka
  • Prawo cywilne
Pobrań: 840
Wyświetleń: 4431

istniejącego już między stronami zobowiązania. Jest to odpowiedzialność kontraktowa - ex contractu...

Czynności prawne

Pobrań: 35
Wyświetleń: 1407

. SZKODA KONTRAKTOWA Odpowiedzialność kontraktowa - niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania...

Prawo - notatki

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawo gospodarcze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1330

- dłużnik ma obowiązek zwrotu zobowiązania Odpowiedzialność kontraktowa - to odpowiedzialność wynikająca...

Prawo Cywilne - Prawo

  • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1379

odpowiedzialność kontraktowa (umowna) = konsekwencja niewykonania lub nienależytego wykonania umowy = przesłanki...

Prawo cywilne-sciaga

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1239

ich niewykonania. Odpowiedzialność kontraktowa. Zmiana wierzyciela i dłużnika. Wygaśnięcie zobowiązań. Wykonywanie...

Podstawy prawa notatki

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3444

. Czynność bezskuteczna jest bowiem czynnością ważną i może być źródłem roszczeń z tytułu odpowiedzialności...