Ochrona przeciwpożarowa - strona 23

Prawo obrotu nieruchomościami - Nieruchomość gruntowa

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1673

Pytania i odpowiedzi 1. POJĘCIE NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość (według art.46 § 1 KC) - są to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrę...

ADMINISTRACJA - Prawo

  • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1302

, a w zakresie ochrony przeciwpożarowej wg ustawy o ochronie przecipożarowej); PCK; Polski Związek Łowiecki itd...

Czynności dwustronne administracji publicznej - wykłady

Pobrań: 7
Wyświetleń: 966

Z treści notatki dowiemy się więcej na takie tematy, jak: decentralizacja, zasady zawierania umów cywilno-prawnych, organizacje społeczne i ich relacja do administracji publicznej, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Czynności dwustronne administracji publicznej zmiany w adm...

Prawo finansowe - skrypt

  • Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsko Białej
  • Prawo finansowe
Pobrań: 630
Wyświetleń: 6475

, Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa, Wymiar sprawiedliwości, Szkolnictwo wyższe, Transport i łączność...

Ustawa_o_gospodarce_nieruchomosci

  • Uniwersytet Gdański
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

©Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA Opracowano na podstawie t.j. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 150, poz. 1251, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459. z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. ...