Ochrona Zabytków - strona 9

Kolokwium USTAWY

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 5a) ochrona Pomników Zagłady...

Wymagania na egzamin

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1015

i ochrona zabytków Kultura fizyczna i turystyka Geodezja, kartografia i kataster Gospodarka nieruchomościami...

Samorząd powiatowy - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Karolina Krawczyk
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1456

zbiorowego i dróg publicznych, 7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 8) kultury fizycznej...

Podatek rolny i leśny

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1407

, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, 4) zajęte...

Podatek rolny i leśny.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1862

, pod warunkiem ich zagospodarowania i utrzymania zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, 4) zajęte...

Prawo Konstytucyjne - konspekt

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • mgr Maciej Gnela
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1806

,   9)   kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki...