Obróbka skrawaniem - strona 7

Techniki wytwarzania

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1596

WIERCENIEM nazywamy sposób obróbki skrawaniem, polegający na wykonywaniu otworów...

Wykład - maszynoznawstwo

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Janusz Śliwka
 • Maszynoznawstwo
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1470

ścierne - mechanizm ten można porównać do obróbki skrawaniem lub szlifowania. Prędkość procesu 10÷15μm/h...

Historia materiałów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1050

(spawalność), obróbka plastyczna (ciągliwość, tłoczność), obróbka skrawaniem (skrawalność), obróbka cieplna...

Elastyczne systemy produkcyjne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • mgr inż. Ewa Hócia
 • Zarządzanie produkcją i usługami
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3570

dostosowania się do zmiennych zadań i warunków produkcyjnych, np. przy wykonywaniu (obróbce skrawaniem...

Wprowadzenie do materiałoznastwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

(spawalność), obróbka plastyczna (ciągliwość, tłoczność), obróbka skrawaniem (skrawalność), obróbka cieplna...

Stale narzędziowe - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

lub rozdrabniania materia³ów. Kszta³towanie mo¿e zachodziæ w drodze obróbki skrawaniem lub przeróbki plastycznej...