Technologia maszyn energetycznych- wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2289
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Technologia maszyn energetycznych- wykład 1 - strona 1 Technologia maszyn energetycznych- wykład 1 - strona 2 Technologia maszyn energetycznych- wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:

TECHNOLOGIA MASZYN
Wykład
dr inż. A. Kampa
Technologia
- nauka o procesach wytwarzania lub
przetwarzania, półwyrobów i wyrobów.
- technologia maszyn, obejmuje metody
kształtowania materiałów, połączone ze
zmianą niektórych własności fizykochemicznych, oraz metody łączenia
części w zespoły i gotowe wyroby stosowane w przemyśle maszynowym.
Literatura
1. Feld M.: Technologia budowy maszyn. PWN,
Warszawa 2000.
2. Feld M.: Podstawy projektowania procesów
technologicznych typowych części maszyn.
WNT, Warszawa, 2000.
3. Choroszy B. Technologia maszyn. OWPW,
Wrocław 2000
4. Błaszczak M.: Ćwiczenia z projektowania
procesów technologicznych części maszyn.
Politechnika Śląska, Skrypt Nr 2188, Gliwice
1999.
5. Poradnik inżyniera. Obróbka skrawaniem. T. IIII, WNT, Warszawa 1993.
Proces technologiczny
Proces technologiczny – stanowi główną
część procesu produkcyjnego – związaną
bezpośrednio ze zmianą kształtu, wymiarów,
jakości powierzchni i własności
fizykochemicznych przedmiotu obrabianego.
Jest to proces dyskretny, stan wytwarzanego
elementu zmienia się stopniowo i na ogół
nieodwracalnie. Wyróżniamy:
-proces technologiczny obróbki
-proces technologiczny montażu
Struktura procesu technologicznego
Etap
Faza
Operacja
Ustawienia
Pozycje
Zabiegi
Przejścia
Czynności
Ruchy elementarne
Etapy procesu
technologicznego
Wykonanie półfabrykatu
Obróbka wstępna
Obróbka zgrubna
Obróbka kształtująca
Obróbka cieplno-chemiczna
Obróbka wykańczająca
Obróbka bardzo-dokładna
Operacje uzupełniające- kontrola, mycie,
konserwacja
Operacja
Operacja jest to część procesu
technologicznego wykonywana na jednym
stanowisku roboczym przez jednego
pracownika (lub grupę pracowników) na
jednym przedmiocie (lub grupie
przedmiotów) bez przerw na inną pracę.
Ustawienie
Ustawienie – część operacji wykonywana w
jednym zamocowaniu
Zamocowanie – przyłożenie sił i momentów sił do
przedmiotu w celu zapewnienia niezmienności
jego położenia podczas obróbki.
Pozycja – określone położenie przedmiotu
obrabianego, ustalonego i zamocowanego
w uchwycie podziałowym względem
narzędzia (przy jednym zamocowaniu)
Zabieg
Zabieg technologiczny – jest to część
operacji wykonywana za pomocą tych
samych narzędzi i przy stałych
parametrach obróbki, zamocowaniu i
pozycji.
Przejście – zdjęcie kolejnej warstwy
materiału przy tych samych
parametrach obróbki
Przykład operacji
Obróbka zgrubna wału w dwóch zamocowaniach (w uchwycie samocentrującym
trójszczękowym) na tokarce uniwersalnej w produkcji jednostkowej
Operacja obróbki korpusu w
trzech pozycjach
Korpus zaworu obrabiany w jednym zamocowaniu i w
trzech pozycjach na automacie tokarskim
Dokumentacja technologiczna
- jest to zbiór dokumentów (tekstowych lub
graficznych) określających przebieg procesu
technologicznego przedmiotu pracy i
potrzebne do tego środki technologiczne
Czynniki wpływające na postać
dokumentacji :
- wielkość produkcji
- rodzaj wyrobu
- kwalifikacje pracowników
Skład dokumentacji
technologicznej
•Karta

(…)

… tolerancji półfabrykatu
T - wartość tolerancji gotowego przedmiotu
Liczba operacji wymaganych do osiągnięcia
żądanej dokładności:
K ≤ 10 można stosować 1 operację
10 < K ≤ 50 powinny być 2 operacje
K > 50 powinny być 3 operacje
Dobór półfabrykatów
Rodzaje półfabrykatów:
• Półfabrykaty z materiałów hutniczych
• Półfabrykaty spawane
Odkuwki
• Odlewy
• Wykroje
• Inne – tworzywa sztuczne, szybkie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz