Objętość właściwa - strona 7

Silniki cieplne

 • Termodynamika
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3871

objętości właściwej przy zmianach temperatury i ciśnienia, zwana czynnikiem pracującym. Ze względu na rodzaj...

Maszynoznawstwo

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2968

właściwa w kg/m3) ρ = m / V Ciężar właściwy (w N/m3) γ = G / V Objętość właściwa (w m3/kg) v = V / m...

Materiałoznastwo - wykład 10

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

°C. Przemianie żelaza a w żelazo g towarzyszy zmniejszenie objętości właściwej, a przemianom...

Technika Cieplna

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technika Cieplna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2758

Przemiana izochoryczna Objętość właściwa czynnika jest stała v=const. Kompresja -zwiększa ciśnienie Równanie...

Zaawansowana ceramika konstrukcyjna

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. inż. Magdalena Szutkowska
 • Podstawy technologii materiałów ceramicznych
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1939

w temperaturze pokojowej odmiana jednoskośna ma obok niższej symetrii, także większą (o ok. 3.5%) objętość...

Mechanika płynów - ściąga

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. inż. Sawicki
 • Mechanika płynów
Pobrań: 784
Wyświetleń: 3465

mikroskopowym ρ=n*m m – masa molekuły [kg] n – liczba molekul w jednostce objętości [1/m3] 2. Objętość właściwa...

Napięcie powierzchniowe

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1512

. Wzór Eötvösa: σ * ( M * V )2/3 = k * ( Tk – T – 6 ) M - masa molowa [ kg / mol ] V – objętość właściwa...