Objętość właściwa - strona 2

Projektowanie pieca - zadania

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Projektowanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1197

zajmuje powietrze o gęstości 1,17 kg/m3. Oblicz objętość właściwą i gęstość mieszaniny zawartej...

Meteorologia - Przemiany adiabatyczne

  • Uniwersytet Gdański
  • prof. Jadwiga Maria Filipiak
  • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1169

– ciśnienie // dT, dv – przyrosty temperatury i objętości właściwej. Ponieważ w procesie adiabatycznym dQ = 0...

Prawa gazów doskonałych - ćwiczenia

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr inż Daria Domańska
  • Termodynamika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1253

). Prawo Charlesa Przy stałej objętości właściwej v stosunek ciśnień bezwzględnych p gazu doskonałego...