Projektowanie pieca - zadania

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projektowanie pieca - zadania - strona 1

Fragment notatki:

Zadania:
Jakie znasz podstawowe, a jakie uzupełniające jednostki układu SI?
Przelicz na różne jednostki układu SI: 1 Å, 1 μm, 1 cm 2 , 1 l, 1 mm 3 , 1 h, 1 t, 1 g, 1 kG, 1 kp, 1 dyna, 1 at, 1 atm, 1 mm H 2 O, 1 mm Hg, 1 Tr, 1 kGּ m, 1 kWh, 1 cal, 1 MW, 1 kW.
Co rozumiesz pod pojęciem: normalnych warunków fizycznych, technicznych, standardowych?
Zastosowanie przedrostków w układzie SI: oblicz: 270 nm ⋅ (μs) -1 , 9 nm 3 ⋅ 2,5 (ps) -1 , 3 TW ⋅ 2 Ms, 2500 kcal/h.
W piecu grzewczym panuje temperatura 1192 F. Podaj temperaturę pieca w K i o C. Manometr wskazuje p m =4,2 at nadciśnienia. Ciśnienie otoczenia p ot =740Tr. Oblicz ciśnienie bezwzględne.
Oblicz ciśnienie bezwzględne gazu w zbiorniku, jeżeli wychylenie manometru cieczowego h=255 mm, a gęstość masy cieczy manometrycznej ρ m =1240 kg/m 3 . Ciśnienie otoczenia p ot =985 mbar.
W pojemniku o objętości 1,5 m 3 znajduje się 0,19 m 3 ziaren granitu (gęstość 2750 kg/m 3 ), 0,45 m 3 ziaren piasku (gęstość 1500 kg/m 3 ), 0,36 m 3 wody o temperaturze 25°C (gęstość 997 kg/m 3 ), a resztę objętości pojemnika zajmuje powietrze o gęstości 1,17 kg/m 3 . Oblicz objętość właściwą i gęstość mieszaniny zawartej w pojemniku.
Podaj definicję temperatury na gruncie termodynamiki fenomenologicznej.
Dlaczego przeliczenie temperatury ze skali Kelvina na skalę Celsjusza zachodzi według wzoru: t = T - 273,15 ?
Podaj definicję ciśnienia na gruncie termodynamiki fenomenologicznej.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz