Norma przedmiotowa - strona 7

Ochrona przeciwporazeniowa

  • Politechnika Warszawska
  • mgr inż. Mirosław Urbański
  • Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

ochronności moŜna stosować w kaŜdych warunkach środowiskowych, chyba ze normy przedmiotowe tych urządzeń...

Koncepcja doskonalenia poziomu jakości wyrobów

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Agnieszka Miedziński
  • Marketing
Pobrań: 133
Wyświetleń: 889

Koncepcja doskonalenia poziomu jakości wytwarzanych wyrobów w przemyśle spożywczym STRESZCZENIE Tematem niniejszej pracy magisterskiej jest doskonalenie poziomu jakości wytwarzanych wyrobów w przemyśle spożywczym. Jakość produktów spożywczych jest problemem opisywanym raczej rzadko, choć jego wag...

Zasady projektowania - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Projektowanie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1078

to tego elementu przez g sto pozorn tworzywa. Warto ci g sto ci pozornych podane s w odpowiednich normach...