Analiza strategiczna spółdzielni mleczarskiej DEMI

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza strategiczna spółdzielni mleczarskiej DEMI - strona 1 Analiza strategiczna spółdzielni mleczarskiej DEMI - strona 2 Analiza strategiczna spółdzielni mleczarskiej DEMI - strona 3

Fragment notatki:

Spółdzielnia Mleczarska „DEMI” I. Ogólne informacje o strategii Strategia przedsiębiorstwa to zespół skoordynowanych, dostosowanych do sytuacji firmy oraz otoczenia, sposobów osiągnięcia celów tego przedsiębiorstwa. W innym ujęciu strategia jest interpretowana jako zespół określonych zasad postępowania zarządu firmy, stałych w pewnym okresie, których zastosowanie prowadzi do osiągnięcia celu przedsiębiorstwa. Strategia powstaje w wyniku procesu zarządzania strategicznego.
Czynniki determinujące wybór strategii rozwoju firmy: Przedsiębiorstwo, które chce określić efektywną i realistyczną strategię swojego rozwoju, w procesie formułowania tej strategii musi wziąć pod uwagę wiele różnych czynników wpływających na funkcjonowanie firmy, a pochodzących od zewnątrz oraz z wnętrza organizacji. Wybór metod i sposobu rozwoju danej firmy, czyli strategię rozwoju zależy od potencjału danej firmy istniejącego obecnie oraz możliwego do osiągnięcia w przyszłości. Potencjał ten określa zdolności strategiczne danej firmy, czyli jej możliwości opracowania, wdrażania i eksploatacji efektywnej strategii rozwoju.
Zdolności strategiczne danej firmy są zdeterminowane przez kulturę organizacji
jej zdolności zarządzania
jej materialne i niematerialne zasoby
Każde przedsiębiorstwo działa na rzecz otoczenia i znajduje się pod jego wpływem. Firma utrzymuje się dzięki otoczeniu: tylko zaspokajanie odpowiednich potrzeb otoczenia stanowi rację bytu przedsiębiorstwa i umożliwia mu przetrwanie. Cele, które chce zrealizować przedsiębiorstwo są sprzeczne z celami innych przedsiębiorstw, dlatego każda firma funkcjonuje w środowisku dla siebie nieprzyjaznym, konkurencyjnym. Z drugiej strony, wiele instytucji (w tym państwo) sprzyja przedsiębiorstwu tworząc otoczenie przyjazne. Można wreszcie mówić o otoczeniu niekonkurencyjnym, które również wpływa na działalność firmy. Czynniki determinujące strategię rozwoju można zatem podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne, co jest często określane jako otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne. Wśród czynników wewnętrznych należy głównie wyróżnić kulturę organizacji, a w tym cele i oczekiwania różnych grup, ich wiedzę, doświadczenie oraz nawyki i postawy. Wśród czynników zewnętrznych: oczekiwania społeczne oraz rynek (zbytu, zaopatrzenia, pracy, kapitałowy), konkurencję, politykę gospodarczą (stopa procentowa, inflacja, stopa podatkowa), sytuację ekonomiczną (koniunktura, dostępność zasobów) oraz polityczną i społeczną. Analiza tych czynników - ocena ich istotności i sposobu wpływu na działalność przedsiębiorstwa - jest przedmiotem tzw. analizy strategicznej.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz