Nitryfikacja toluenu

Nitryfikacja-opracowanie

  • Politechnika Gdańska
  • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1610

Nitryfikacja Według ostatnich badań, biologiczna nitryfikacja jest procesem wieloetapowym...

Periodyczna destylacja - ćwiczenia

  • Politechnika Warszawska
  • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
  • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1022

oznaczono metodą refraktomeryczną. 5. Wyniki pomiarów Mieszanina n-heksan-toluen o temperaturze wrzenia 92oC...

Trójkąt stężeń Gibbsa - ćwiczenia

  • Politechnika Warszawska
  • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
  • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 651
Wyświetleń: 3829

staje się mieszaniną jednorodną . Przykładem jest mieszanina woda-toluen-metanol , w którym woda...

Zadanie z nitryfikacją

  • Politechnika Gdańska
  • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 14
Wyświetleń: 763

amonowego, to nitryfikacji trzeba poddać 59 mg (to uzyskujemy 1 mg amonowego i 59 mg azotanowego...