Nitryfikacja toluenu

note /search

Nitryfikacja-opracowanie

  • Politechnika Gdańska
  • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1757

Nitryfikacja Według ostatnich badań, biologiczna nitryfikacja jest procesem wieloetapowym...

Periodyczna destylacja - ćwiczenia

  • Politechnika Warszawska
  • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1274

oznaczono metodą refraktomeryczną. 5. Wyniki pomiarów Mieszanina n-heksan-toluen o temperaturze wrzenia 92oC...

Zadanie z nitryfikacją

  • Politechnika Gdańska
  • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

amonowego, to nitryfikacji trzeba poddać 59 mg (to uzyskujemy 1 mg amonowego i 59 mg azotanowego...