Nazwa złożona - strona 3

Pytania do egzamin z logiki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jerzy Zamojski
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3213

się na nazwę Liczba desygnatów nazwy Człony podziału Nazwy proste Nazwy złożone Nazwy puste Nazwy jednostkowe...

Logika - wykłady

 • Logika
Pobrań: 322
Wyświetleń: 6020

jak: funktory nazwotwórcze, które służą do budowy tak zwanych nazw złożonych. (np.: Student - jest nazwą, dobry...

Logika - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1862

to nie to samo co rzeczownik. Istnieją nazwy proste - składające się tylko z jednego wyrazu, oraz nazwy złożone...

Prawo konkurencji - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
 • Prawo konkurencji
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 5474

lub orzeczenia sądu: • • • • Uzupełnienie nazwy złożonej z nazwiska, dodatkowymi elementami (np. rodzaj...

Ewidencja gospodarcza

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1666

(współczesna nazwa złożonego i wszechstronnego zastosowania informatyki). Rachunkowość jest najstarszym...

Psychopatologia-skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychopatologia
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1267

nazwane złożonymi. Wydaje się jednak, że dla odróżnienia należy je nazywać prostymi, a nazwę „złożone...

Logika prawnicza - kompedium

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 1491
Wyświetleń: 2184

Rozdzia ł I KLASYCZNY RACHUNEK ZDA Ń . Klasyczny rachunek zdań (w skrócie KRZ) jest jednym z najprostszych systemów logiki formalnej. W praktyce może on służyć do sprawdzania poprawności wnioskowań, czyli takich procesów myślowych, podczas których na podstawie uznania za prawdziwe jednych zdań (prz...