Nazwa złożona - strona 3

Pytania do egzamin z logiki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jerzy Zamojski
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3248

się na nazwę Liczba desygnatów nazwy Człony podziału Nazwy proste Nazwy złożone Nazwy puste Nazwy jednostkowe...

Logika - wykłady

 • Logika
Pobrań: 343
Wyświetleń: 6132

jak: funktory nazwotwórcze, które służą do budowy tak zwanych nazw złożonych. (np.: Student - jest nazwą, dobry...

Logika - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2030

to nie to samo co rzeczownik. Istnieją nazwy proste - składające się tylko z jednego wyrazu, oraz nazwy złożone...

Prawo konkurencji - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak
 • Prawo konkurencji
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 5775

lub orzeczenia sądu: • • • • Uzupełnienie nazwy złożonej z nazwiska, dodatkowymi elementami (np. rodzaj...

Ewidencja gospodarcza

 • Politechnika Gdańska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1666

(współczesna nazwa złożonego i wszechstronnego zastosowania informatyki). Rachunkowość jest najstarszym...

Psychopatologia-skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychopatologia
Pobrań: 707
Wyświetleń: 1484

nazwane złożonymi. Wydaje się jednak, że dla odróżnienia należy je nazywać prostymi, a nazwę „złożone...

Logika prawnicza - kompedium

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 1694
Wyświetleń: 2702

Rozdzia ł I KLASYCZNY RACHUNEK ZDA Ń . Klasyczny rachunek zdań (w skrócie KRZ) jest jednym z najprostszych systemów logiki formalnej. W praktyce może on służyć do sprawdzania poprawności wnioskowań, czyli takich procesów myślowych, podczas których na podstawie uznania za prawdziwe jednych zdań (prz...