Nadgodziny - strona 8

FCE Use of English - słówka

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Elżbieta Habielska
 • Język angielski
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1001

premises wstęp, siedziba (firmy) (brak) zgłoś błąd overtime nadgodziny, godziny nadliczbowe (pracować...

Rekrutacja - Model sita

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1337

; przerwy i nadgodziny; odbiór wypłat; potrącenia; podwyżki; kredyty pracow. i pożyczki; kasy zapomogowe...

Planowanie w zarządzaniu personelem

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

, na szczególnie wysoko płatne stanowiska. ALTERNATYWY rekrutacji… praca w nadgodzinach - jest szczególnie wskazana...

Analiza ekonomiczna 9

 • Analiza finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1260

) progresywne - przyrost znacznie szybszy niż przyrosty produkcji, które je powodują (nadgodziny) degresywny...

Podstawowe wiadomości

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1932

) progresywne - przyrost znacznie szybszy niż przyrosty produkcji, które je powodują (nadgodziny) degresywny...