Analiza ekonomiczna - podziały i klasyfikacje - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 7483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza ekonomiczna - podziały i klasyfikacje - test - strona 1

Fragment notatki:

), wykładanego na Politechnice Krakowskiej. Materiały mają charakter testu z odpowiedziami który można samemu uzupełnić. Przykładowe pytania to: metody analizy ekonomicznej, cel analizy ekonomicznej, źródła informacji, metody porównań, mierniki produkcji, czynniki aktualnej zdolności produkcyjnej, wskaźnik asortymentowości produkcji, klasyfikacja kosztów, układ rodzajowy kosztów, próg rentowności, dźwignia operacyjna.

Analiza ekonomiczna - podstawowe wiadomości
1. Metody analizy ekonomicznej.
metoda porównań
metoda kolejnych podstawień, różnic cząstkowych, podstawień krzyżowych Analiza działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa
pomiar produkcji
zdolność produkcyjna
analiza struktury asortymentowej, rytmiczności produkcji (równomierność wykonania)
Analiza kosztów własnych przedsiębiorstwa.
podział kosztów
układ rodzajowy i układ kalkulacyjny
próg rentowności
analiza kosztów pracy
Analiza gospodarki środkami trwałymi i obrotowymi
produkcyjność środków trwałych wpływ gospodarowania środkami trwałymi na wynik ekonomiczny Analiza źródeł finansowania przedsiębiorstwa
aktywa i pasywa pokrycie finansowe majątku trwałego
Analiza ekonomiczna zajmuje się badaniem struktury zjawisk i procesów gospodarczych oraz przyczyn, które doprowadziły do powstania danego zjawiska czy procesu gospodarczego.
Analiza dzieli się na:
⇒ strukturalna (bada z jakich cząstek składa się poszczególne zjawisko gosp.)
⇒ przyczynowa (źródła powstania przyczyny)
Analiza ekonomiczna dzieli się na:
⇒ makroekonomiczna (dotyczy zjawisk i procesów w całej gosp.)
⇒ mikroekonomiczna (procesy zachodzące w naszej firmie)
Celem analizy ekonomicznej jest dostarczanie danych (dane - ciąg zdarzeń), które są użyte w procesie decyzyjnym.
Analiza ekonomiczna zajmuje się:
szeregiem kwestii w przed., wynikami finansowymi
wynikiem materialnym (firma handlowa - obrót; firma produkcyjna - wypracowany asortyment produktów; firma usługowa - asortyment usług)
kosztami własnymi
postępem technicznym i innowacją
możliwościami rozwoju
gospodarką środkami trwałymi
gospodarką materiałową
gospodarką zasobami ludzkimi
wartością przedsiębiorstwa, majątkiem firmy
Wskaźniki dzielimy ze względu na:
cechy pojemności (obszar zjawiska obejmowany przez wskaźnik)
wskaźniki syntetyczne, cząstkowe, szczegółowe
cechy decyzyjności (możliwość wpływania na kształtowanie się wielkości wsk.)
wskaźniki sterowalne - mamy znaczny wpływ na wsk.
wskaźniki niesterowalne - wpływ na wskaźnik jest poza kontrolą
cechy motywacyjności (na ile wskaźnik zmusza nas do działania)
neutralne - bez względu na jego wielkość nie reagujemy
preferencyjny - gdy wahania tego wskaźnika zmuszają nas do działania
Analiza ekonomiczna:
a) ex post (dokonywana po fakcie, ocena zjawisk które już zaszły)
b) operacyjna (w chwili obecnej)


(…)

… produkcji, wynik porównania zaś określa stopień realizacji planu asortymentowego.
Zadaniem analizy kosztów własnych przedsiębiorstwa jest dostarczenie informacji o kształtowaniu kosztów w różnych układach kwalifikacyjnych.
Koszty klasyfikuje się:
wg rodzaju działalności
funkcja realizowana w przedsiębiorstwie (koszty produkcyjne)
wg „zużywania się” czynników produkcji (koszty rodzajowe)
w oparciu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz