Mozaicyzm

Zespół Turnera

  • Żywienie kobiety ciężarnej i karmiącej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

na naturalną ciążę (Abir 2001) tylko mozaicyzm 45,X/46,XX lub 46,XX i strukturalne nieprawidłowości drugiego...

Zespół Edwardsa

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2226

. Nondysjunkcja w I lub II podziale mejotycznym [mejotyczna nierozdzielność] Mozaicyzm [mitotyczna nierozdzielność...

Dziecko z Zespołem Downa

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Polityka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 742

: translokacje lub mozaicyzm. W translokacyjnej trisomii 21 też są trzy kopie chromosomu 21, ale dodatkowy...

Choroby genetyczne - Achondroplazja

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Choroby genetyczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3682

mejotycznym [mejotyczna nierozdzielność] Mozaicyzm [mitotyczna nierozdzielność] Kariotyp ( 46, XX /47, XX, +18...

Treść z ćwiczeń z teoretycznych podstaw wychowania

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2954

ORTODYDAKTYKA- to dział dydaktyki, którego zadaniem jest ustalenie celów, zasad i procesów nauczania jednostek odchylonych od normy, jednostek upośledzonych. Celem ortodydaktyki jest przystosowanie procesu nauczania do indywidualnych możliwości i potrzeb psychofizycznych jednostki. Ortodydaktyka jes...