Monizm neutralny - strona 4

Wartości-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Etyczne problemy prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

„prawdziwa” gdy byłaby zgodna z „obiektywną” wartością, tj. odwoływała się do prawdziwego dobra a) monizm...

Grecka myśl społeczna.

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 826

- jako pierwsza zdawała sobie pytanie dotyczące organizacji świata ludzkiego - przechodziła od naiwnego monizmu...

Stara szkoła stoicka

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Historia filozofii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2058

problemów: Epikur zaproponował atomistyczny pluralizm, stoicy proponują monizm; Epikur forsował determinizm...

Wykład - Forma Rządów

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 658

powszechnych, a rząd z jego łona. Głowa państwa zachowuje pozycję neutralną i nie odpowiada politycznie...

Zagadnienie demokracji - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

demokratycznych. Moralność wnika głębiej w życie obywateli niż prawo. Monizm moralny + przekładanie treści...