Monitor Sądowy i Gospodarczy - strona 11

PRAWO HANDLOWE - zagadnienia - Prokura

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Sylwester Gadocki
 • Prawo handlowe
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1155

PRAWO HANDLOWE ZAGADNIENIA: semestr zimowy - pojęcie i charakterystyka przedsiębiorcy, rodzaje przedsiębiorców, spółki osobowe, spółki kapitałowe; semestr letni - komercjalizacja i prywatyzacja, upadłość i postępowanie układowe, ogólna charakterystyka papierów wartościowych, publiczny obrót papier...

MAC Panstwo 2.0-Nowy start dla e-administracji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Kamil Czaplicki
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910

PAŃSTWO  2.0   NOWY  START  DLA  E-­‐ADMINISTRACJI   WARSZAWA,  KWIECIEŃ  2012   Państwo 2.0 | Nowy start dla e-administracji R e d a k c j a : Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji. Z e s p ó ł a u t o r s k i : Agnieszka Boboli, Tomasz Jeruzalski, Małgorzata Olszewska, Renata Pale...

Spółka z o.o. - charakterystyka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zdzisław Gordon
 • Prawo handlowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

procedura: zarząd musi ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym fakt obniżenia kapitału, a jeśli akt...

Kodeks spółek handlowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1659

Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Umowa spółki albo statut może nałożyć obowiązek...

Notatki z uczelni - Prawo -

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1505

i przewodniczących komitetów. ORGANY PUBLIKACYJNE. 1) Dz. ustaw RP i Dz. Urzędowy RP „Monitor”. 2) Monitor Sądowy...

Notatki z uczelni - Prawo

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1225

i przewodniczących komitetów. ORGANY PUBLIKACYJNE. 1) Dz. ustaw RP i Dz. Urzędowy RP „Monitor”. 2) Monitor Sądowy...

Ekonomika-ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Anna Balcerek
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2324

zł, zmiana 400 zł Automatycznie dokonuje się wpisu do Monitora Sądowego i Gospodarczego Koszt : 500...

Prawo handlowe

Pobrań: 147
Wyświetleń: 1561

doc o objętości 37 stron. Notatka pozwala na zaznajomienie się z następującymi kwestiami dotyczącymi prawa handlowego: wprowadzenie do prawa handlowego, podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, czynności handlowe, przedsiębiorca, zagadnienia ogólne prawa spółek, spółki osobowe, łączenie...