Moduł Younga wzór - strona 6

Substancje Fizyczne i chemiczne

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

-50 MPa wytrzymałość na ściskanie 800-1000 MPa moduł Younga 70 GPa Właściwości szkła są uzależnione...

Uogólnione prawo Hooke'a

  • Politechnika Śląska
  • Materiały budowlane
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1176

z ) , τ zx = G γ zx = 2G ε zx 1 +ν   W tych wzorach E oznacza moduł sprężystości podłużnej (moduł Younga...

Ściśliwość gruntu-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Grzegorz Jan Izbicki
  • Mechanika gruntów
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1666

), który określa się ze wzoru: w którym: Mi - edometryczny moduł ściśliwości dla zakresu naprężeń σi do σi+1  σi...