Moduł Younga stal konstrukcyjna - strona 4

Zadania z wytrzymałości materiałów

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Wacław Zakrzewski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1022

przeznaczonym na wał jest stal konstrukcyjna, zwykłej jakości o parametrach wytrzymałościowych: ks=50MPa, ϕdop...

Materiały węglowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Grzegorz Pękalski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 126
Wyświetleń: 959

grafitowa strukturze, włókna węglowe z poliakrylonitrylu mają moduł Younga E ok. 90 GPa, a wytrzymałość...

Pękanie materiałów

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr inż. Marcin Zielińsk
Pobrań: 343
Wyświetleń: 4809

tylko niektóre stale konstrukcyjne stopowe np. chromowo-manganowe lub chromowo-niklowe...

Materiałoznastwo - wykład 5

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Materiałoznawstwo z elementami chemii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 896

. gdzie: E - moduł Younga. Odkształcenie postaciowe jest proporcjonalne do naprężenia stycznego. gdzie G...

Materiał kompozytowy - wprowadzenie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008

- 257 135 51 Moduł Younga E [GPa] 72 86 230 - 250 120 - 124 400 - 410 200 Moduł właściwy E/ρ [km103] 2.8...

Metoda elementów skończonych 5

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metoda elemtów skończonych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1120

] = [σ ] E− σ E moduł Younga, współczynnik (moduł) spręŜystości podłuŜnej wielkość uzaleŜniająca...