Mnożnik kreacji pieniądza - strona 11

Makro

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1281

przez państwo nie tylko w sposób pośredni, ale także bezpośredni. Mnożnik kreacji pieniądza - wartość...

Makroekonomia - egzamin

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Makroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1169

przez państwo nie tylko w sposób pośredni, ale także bezpośredni. Mnożnik kreacji pieniądza - wartość...

Polityka pieniężna - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2716

? -jest stabilny mnożnik kreacji pieniądza czyli stabilny związek między bazą monetarną a ilością pieniądza...

Skrypt finanse

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 763
Wyświetleń: 3178

pieniądza (mnożnik kreacji pieniądza), pozabankowe mogą obracać pieniądzem wyemitowanym przez bank centralny...

Ekonomia-ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 966

Ekonomia - 23.10.2008 - ćwiczenia Referenci prasówki: Wydarzenia z ubiegłego tygodnia w ekonomii w Europie: 17.10.2008 - europejski bank centralny pożyczył pieniądze Węgrom, co uspokoiło banki węgierskei tego samego dnia Niemcy obniżyli prognozę gospodarczą do 0,2% upada pierwszy bank w Rosji - ...

Finanse publiczne - definicje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1232

, kryterium terytorialne. mnożnik kreacji pieniądza - zmiana wielkości podaży pieniądza wynikająca ze zmiany...

PieniĄdz, banki

 • Politechnika Gdańska
 • Makroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 924

, spadek aktywności gospodarczej. Zmniejszenie stopy rezerw obowiązkowych - mnożnik kreacji pieniądza...