Mistyfikacja - strona 7

note /search

Marek Kotański o Monarze

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1526

·  Ty zaraziłeś ich narkomanią Marek Kotański Wydana w 1984 roku książeczka opisująca głównie przebieg terapii w Monarze. "Uklęknąć na krzywiźnie dłoni Która rozpali nasze Jutro Posłusznie poddać się pieszczocie kształtowania Dogonić szczęście za rogatką Zasypać piaskiem inne dłonie" Ryszard Mona...

Organizowanie pracy własnej kierownika - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1554

    1      Moduł  7  ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ  KIEROWNIKA  − GOSPODAROWANIE CZASEM      7.1.  Gospodarowanie czasem pracy jako problem            organizacyjny      Racjonalne gospodarowanie czasem pracy naleŜy do kręgu zagadnie...

Tworczość Brunona Schulza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 126
Wyświetleń: 959

laboratorium. Wszystko zdaje się być dziwną mistyfikacją. Dziwaczne eksperymenty ojca, mało naukowe, raczej...

Historia Polityczna Polski XX wieku - wykład

 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 273
Wyświetleń: 777

25.02.2013 1795 rok- Trzeci rozbiór Polski, kiedy to Polska straciła swój niepodległy byt. Okazuje się że jakiegoś większego wydźwięku na arenie międzynarodowej nie było poruszane. Wtedy trwa rewolucja Francuska. Zaraz po rozbiorach pojawia się pewnego rodzaju broszura Józefa Pawlikowskiego pt. `Cz...

Teoria form dziennikarskich - wyklady

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Teoria form dziennikarskich
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2933

...Występują 4 zasady stosowania języka: 1. Zasada ilości – tekst informacyjny nie może być dłuższy niż jest to wymagane. 2. Zasada jakości – tekst ma pokazywać prawdę 3. Zasada odniesienia – pisanie na temat 4. Zasada sposobu – pisanie zrozumiałe, jednoznaczne i w sposób uporządkowany ...

Syjonizm a sprawa Polska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

legendarnym, iż mniemano, jako dawniejsze o nim wzmianki polegają na nieporozumieniu lub mistyfikacjach...

Filozofia - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1505

Filozofia - etymologiczne źródło znajduje się w starożytnej grece, gdzie wyraz ten oznacza „umiłowanie mądrości” fileo + sophia fileo - miłować, dążyć sophia - wiedza, mądrość Dla Greków „mądrość „ to znajomość spraw ludzkich i boskich. Tradycja autorstwo słowa „filozofia” przypisuje Pitagorasow...

Filozofia - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 1498
Wyświetleń: 2576

Filozofia - etymologiczne źródło znajduje się w starożytnej grece, gdzie wyraz ten oznacza „umiłowanie mądrości” fileo + sophia fileo - miłować, dążyć sophia - wiedza, mądrość Dla Greków „mądrość „ to znajomość spraw ludzkich i boskich. Tradycja autorstwo słowa „filozofia” przypisuje Pitagorasow...