Milton Friedman - strona 6

Inflacja

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1477

roku Miltonowi Friedmanowi - ekonomiście z Hoover Institution w Stanford University. Dokonał on znacznej...

Główne nurty myśli liberalnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1715

był Milton Friedman. Natomiast teoria racjonalnych oczekiwań zaproponowana przez Roberta Lucasa oraz Thomasa...

Klasycy liberalizmu w XIX i XX wieku

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1757

. Odrodzenie klasycznego liberalizmu (neoliberalizm) 8.2. Szkoła chicagowska - Milton Friedman 8.3. Ludwig von...

INFLACJA - hipoteza Fischera

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sowi_sk
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1323

. Milton Friedman) inflacja spowo dowana jest nadmierną - w porównaniu do ilości dóbr - ilością pieniądza...

Inflacja - Szok podażowy

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Makroekonomia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3017

teoretycznych: Inflacja popytowa: teoria monetarna inflacji twórcą jest Milton Friedman MU = PQ Przyczyną...

Zarządzanie - ściąga

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

.Zasada Miltona Friedmana - wykorzystywać swe zasoby i podejmować działalność w celu zwiększenia własnych...

Zagadnienie-stan obecny-makroekonomia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

okresie. 32.3: Umiarkowani monetaryści (Głownie Milton Friedman) Monetaryści - ekonomiści hołdujący...