Metoda scenariuszowa hotelu - strona 2

Zarządzanie strategiczne - test

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • prof. dr hab. Halina Piekarz
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 952
Wyświetleń: 2583

W której z metod scenariuszowych tworzymy scenariusze niespodziankowe scenariusze możliwych zdarzeń scenariusze...

Biznes plan - wykład

  • Politechnika Warszawska
  • prof. dr hab. Tomasz Ambroziak
  • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

i zagrożeń związanych z realizacją projektu; analizę wrażliwości; analizę scenariuszową; analizę efektywnego...

Metody analizy makrootoczenia

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Konkurencyjność i kreatywność sektora publicznego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1421

Metody analizy makrootoczenia: >bezscenariuszowe(ciągłość zmian w otoczeniu) -ekstrapolacja trendu...