Metale przejściowe - strona 7

Skrypt do egzaminu

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Chemia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1092

H2O2 z metalami przejściowymi np. żelazem. Fe2+ + H2O2 __> Fe3+ + .OH + OH- - reakcja dentona Rodniki...

Opracowanie zagadnień - fizykochemia polimerów

  • Politechnika Wrocławska
  • mgr Kica
  • Fizykochemia polimerów
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1414

POLIMERY 1. Definicja polimerów i czynniki wpływające na ich właściwości. Polimer - cząsteczka utworzona przez połączenie wiązaniami kowalencyjnymi powtarzających się fragmentów zwanych merami. Związki wielkocząsteczkowe o makrocząsteczkach zbudowanych z powtarzających się elementów struktury, zwa...

Opracowanie zagadnień - fizykochemia polimerów - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • prof. Trochimczuk
  • Fizykochemia polimerów
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1190

POLIMERY 1. Definicja polimerów i czynniki wpływające na ich właściwości. Polimer - cząsteczka utworzona przez połączenie wiązaniami kowalencyjnymi powtarzających się fragmentów zwanych merami. Związki wielkocząsteczkowe o makrocząsteczkach zbudowanych z powtarzających się elementów struktury, zwa...

Chemia fizyczna - wykłady - Zanieczyszczenie powietrza

  • Politechnika Wrocławska
  • Chemia fizyczna w ochronie środowiska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1295

Chemia fizyczna w ochronie środowiska. Zanieczyszczenie powietrza - występowanie w atmosferze różnych substancji o takim stopniu i przez tak długi czas, że prowadzi do szkodliwych konsekwencji dla zdrowia lub samopoczucia ludzi, dla organizmów żywych albo uszkodzeń obiektów nieożywionych (np. przez...