Mechanizacja - strona 48

Charakterystyka portów

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2051

.: bazę przeładunku węgla, gdzie „zainstalowana rozmrażalnia wagonów i całkowita mechanizacja...

Eurosystem logistyczny

Pobrań: 42
Wyświetleń: 1211

; Wydajność w transporcie można zwiększyć poprzez przewóz ładunków w jednostkach umożliwiających mechanizację...

Kanalizacja

  • Politechnika Łódzka
Pobrań: 266
Wyświetleń: 3871

postęp w mechanizacji prac daje zastosowanie prefabrykatów. Kanalizacje ogólnospławną stosuje...

Zagadnienia na egzamin licencjacki 2008

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Błażej Kubik
  • Geografia usług
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2016

dużo bardziej wartościowej pszenicy i pszenżyta. Stały rozwój technik uprawy oraz zwiększone nakłady (nawożenie, mechanizacja...

Ekonomia - opracowanie

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Magdalena Redo
  • Ekonomia
Pobrań: 1848
Wyświetleń: 2765

Czym zajmuje się ekonomia? Prawa ekonomiczne. Ekonomia a inne nauki. Narodziny ekonomii jako nauki.Termin ekonomia pojawił się w starożytnej Grecji na przełomie V i IV w.p.n.e Jako pierwszy użył go wielki historyk, myśliciel i strateg Ksenofont. W jego interpretacji oikonomia

Roboty ziemne - wykłady

Pobrań: 224
Wyświetleń: 2681

23 strony notatki na temat robót ziemnych. Zagadnienia w niej poruszane, to np: grunty budowlane, roboty ziemne, bilans mas ziemnych, wykonywanie wykopów, wykonywanie nasypów, roboty przygotowawcze, odprowadzanie wód opadowych, itp. II. Roboty ziemne. 1. Klasyfikacja robót ziemnych. Technologia r...

Analiza Ekonomiczna u dr Klimek

  • dr Katarzyna Klimek
  • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3556

Zbiór notatek z wykładów, 36 stron w formacie *.doc, omówione zagadnienia na egzamin oraz zestaw pytań na egzamin. Przykładowe pojęcia opisane w notatce: analiza rynku, analiza konkurencji, materiały źródłowe i sposoby prezentacji wyników analitycznych, etapy badań analitycznych, analiza bilansu, w...