Magnet - strona 3

Wzmacniacze w elektronice

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Elektronika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

. i magnet., zmiana nap. zas. – stabilizator nap., zmiana obc.) zmniejszenie zawartości harm. – praca...

Wykład (4)

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy mechatroniki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1323

trwałym PM (Permanent Magnet) Silniki hybrydowe Silnik krokowe o zmiennej reluktancji VR Silnik...

Fizyka- wykład 8

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

) 2πr 2 2m µ orb e = L orb 2m Elektrodynamika – energia pola magnet. dI ε−L = IR dt ε + ε L = IR dI ε...

Wstęp do energii odnawialnej-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Beata Malczewska
 • Podstawy wykorzystania energii odnawialnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

. Do niekonwencjonalnych źródeł energii, których zasoby są wyczerpywalne zaliczamy: - wodór, -magneto-hydro-dynamikę...

Rezystory - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1246

(potencjometry) Niedrutowe Drutowe Nieorganiczne Nieliniowe Warystory Fotorezystory Magneto -rezystory Termistory...

Wyniki badań oporności - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Praca inżynierska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

ekarstwo N anocząsteczki magnetyczne jako nośni ki leku M anipulacja zewnętrznym polem magnet ycznym...