Listek - strona 4

Sadownictwo-truskawka

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Emilian Pitera
 • Sadownictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

listki (Gorella 4-5 listków) Rośnie dziko na całej półkuli północnej i w Am. Płd. Uprawiana w klimacie...

Kolokwium - herbata, sem V

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Towaroznawstwo żywności i żywienie człowieka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1701

Herbata - przerobione w specjalny sposób młode liście i nierozwinięte pąki listków krzewu...

Układ limfatyczny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1288

kolagenowymi i sprężystymi. Są tu też naczynia odżywiające ścianę tych przewodów jak i nerwy. Z jakiego listka...

Tkanka mięśniowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1820

mięśniowe oraz tkanki łącznej właściwej, zaś jego miąższ stanowi tkanka mięśniowa. Z jakiego listka...

Synapsa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1491

listka zarodkowego powstają komórki glejowe, a z jakiego komórki mikrogleju? Komórki glejowe powstają...

Rozmnażanie płciowe - zoologia

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Zoologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1911

o podobnych właściwościach zajmują określone miejsca tworzące zespoły komórkowe zwane listkami zarodkowymi 1...

Botanika, mchy - wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Botanika
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1449

prosto zbudowane. Bywają 1 lub 2 nerwy, pozostałości wiązek przewodzących. Wiązka przewodząca listków...