Leukocyt - strona 4

Krew i chłonka - skład i rola

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1673

krzepnięcia krwi KRWINKI BIAŁE - LEUKOCYTY, GRANULOCYTY(obojętnochłonne, kwasochłonne, zasadochłonne...

Etiopatogeneza łuszczycy - wyklad

 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Kosmetologia pielegnacyjna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

oraz zniekształcenia w obrębie powierzchownego splotu naczyniowego, leukocyty wielojądrzaste (migrują do warstwy...

Chemokiny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

chemotaktycznie na inne leukocyty - rozszerzają światło naczyń krwionośnych - zwiększają przepuszczalność ścian...

Erytrocyty - zagadnienia egzaminacyjne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1428

, który we krwi jest 2 %. 14. Jak dzielimy leukocyty? - granulocyty: kwasochłonne (eozynofile), obojętnochłonne...

Śledziona - charakterystyka

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1078

siateczki - limfocyty i inne leukocyty - erytrocyty - granulocyty - płytki krwi Ta część śledziony...

Komórki somatyczne w mleku - wykład, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • mgr Anna Wolańciuk
 • Towaroznastwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

, czyli leukocyty w tym granulocyty (kwasochłonne, zasadochłonne, obojętnochłonne) oraz agranulocyty (limfocyty...

Cytokiny - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1183

- wydzielane i działające na leukocyty - chemokiny - czynniki krwiotwórcze - czynnik martwicy nowotworu...

Immunologia jajnika - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 7
Wyświetleń: 875

są obecne liczne jednojądrzaste komórki naciekające - w korze jajnika w warunkach fizjologicznych leukocyty...

Interferony - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr n.med. I. Szczerba
 • Mikrobiologia z immunologią
Pobrań: 35
Wyświetleń: 868

) • Interferon α (leukocytarny) - wydzielany przez makrofagi inne leukocyty jest indukowany przez wirusy...