Lądolód - strona 9

Polska - położenie, pasowy układ, klimat

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Sergiusz Toczek
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1743

się lądolodu Położenie Polski, a strefy klimatyczne Europy Zmienne warunki pogodowe (wędrówki wyżów i niżów...

Góry świętokrzyskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1736

, podczas zlodowaceń południowopolskich, lądolód skandynawski przekroczył Góry Świętokrzyskie i dotarł aż do północnych...

Wykład z geologii o denudacji

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Andrzej Krawczyk
 • Geologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2408

by było do lodowców norweskich albo lądolodów, ale wątpliwe jest czy lodowce mogą osiągnąć to stadium. Są wrażliwe...

Zasoby wodne na Ziemi - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Marian Banaś
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 728

wody - morza i oceany stanowią - 98% - lodowce i lądolody - 1,6% - rzeki i jeziora - 0,4%. Wody...

Charakterystyka er

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geologia historyczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1470

swym zasięgu lądolód przykrył całą powierzchnię Polski. Wielki rozwój ssaków został zahamowany zmianami...

Ameryka Północna-Holarktyda

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Ameryka Północna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1771

prekolumbijskich: Ocieplanie klimatu około 10 000 lat temu-recesja lądolodu na północ, początki gospodarki...

Wprowadzenie do Hydrologii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Krzemińska
 • Hydrologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 980

HYDROLOGII Glacjologia - lodowce i lądolody, Kriologia - lód, Krenologia - źródła wód, Potamologia - liniowe...