Kwartalnik

note /search

Rozwój prasoznawstwa-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1701

), która 1962-76 wyd. „Rocznik Czasopiśmiennictwa Polskiego” przemianowany na „Kwartalnik Historii Prasy...

Czasopisma naukowe-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 952

Akademia Nauk, uczelnie wyższe, ośrodki naukowo-badawcze) przede wszystkim roczniki, kwartalniki...

Prasa-podstawowe informacje

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Pedagogika czasu wolnego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994

różnorodną treść. Dzielimy je na : tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, kwartalniki i roczniki...